ಸುತ್ತೋಲೆ

 ಕ್ರ.ಸಂ.  ವಿವರಗಳು
1 ಅ.ಜ್ಣಾ.: ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇ.ಪಿ.ಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು , ಟರ್ನ್ ಕೀ/ ಭಾಗಶಃ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು / ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ / ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದರ ಕುರಿತು , ದಿನಾಂಕ: 01.10.2020
 2 ಅ.ಜ್ಣಾ.: ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇ.ಪಿ.ಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು , ಟರ್ನ್ ಕೀ/ ಭಾಗಶಃ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು / ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ / ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದರ ಕುರಿತು , ದಿನಾಂಕ: 18.05.2020
3

ಅ.ಜ್ಣಾ.: ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇ.ಪಿ.ಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು , ಪೂರ್ಣ ಟರ್ನ್ ಕೀ/ ಭಾಗಶಃ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು / ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ / ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದರ ಕುರಿತು , ದಿನಾಂಕ: 11.05.2020

4 ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಉನ್ನತಿಕರಣ (ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೃದ್ಧಿ) ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಶೇಕಡವಾರು ಟೆಂಡರ್ ನ ದಾಖಲೆಗಳು ದಿನಾಂಕ:21.12.2017
5 ಆರ್ ಎಫ್ ಪಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇನ್ಸಿ ಸೇವೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಮೆಯ ವಿಮಾಗಣಕ ಮೌಲ್ಯ ಲಾಭ 151ನೇ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ: 16.02.2017
6 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಇ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಲ್ಯಾಬೋರೆಟರಿ ಟರ್ನ್‍ಕೀ/ಭಾಗಸಹ: ಟೈಪ್‍ಟೆಸ್ಟ್‍ರಿಪೋಟ್ರ್ಸಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
7 ಆರ್ ಎಫ್ ಪಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇನ್ಸಿ ಸೇವೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಮೆಯ ವಿಮಾಗಣಕ ಮೌಲ್ಯ ಲಾಭ 151ನೇ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉಪದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ: 09.10.2014
8 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂತಿಮ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್‍ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳು/ಸಮರ್ಥನೆಗಳು.
9 ಸುತ್ತೋಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಗಳ ಪ್ಲೋಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ
 10 ಟರ್ನ್‍ಕೀ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೊದಿತ ಸಬ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್
11 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯ ಟರ್ನ್‍ಕೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ರವಾನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೊದಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು/ಜಿಟಿಪಿಎಸ್,
12 ಅ.ಜ್ಣಾ.: ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇ.ಪಿ.ಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು , ಪೂರ್ಣ ಟರ್ನ್ ಕೀ/ ಭಾಗಶಃ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು / ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ / ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದರ ಕುರಿತು , ದಿನಾಂಕ: 23.08.2019 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-10-2020 12:26 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin