ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕ್ರ.ಸಂ.   ಹೆಸರು  ವಿಳಾಸ   ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು  ಇಮೇಲ್-ಐಡಿ
 1 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ  ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ,ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 080-22033261 pscm.kar@gmail.com
 2 ಡಾ. ಎನ್.‌ ಮಂಜುಳಾ, ಐಎಎಸ್‌  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560009 080-22214342 md@kptcl.com
 3 ಡಾ|| ಇ.ವಿ ರಮಣಾ ರೆಡ್ಡಿ , ಐಎಎಸ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ , ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 080-22033382 pscm.kar@gmail.com
4  ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕುಮಾರ್‌ ನಾಯಕ್, ಐಎಎಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 080-22034648 prs.energy@gmail.com
5 ಶ್ರೀ.ಐ.ಎಸ್.ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್‌, ಐಎಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ , ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 080-22033749 prs-fd@karnataka.gov.in
6 ಶ್ರೀ.ವಿ.ಪೊನ್ನುರಾಜ್,ಐಎಎಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಪಿಸಿಎಲ್, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ಆರ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 001 080-22255606 mdkpcl@gmail.com
7 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಬಿ.ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ,ಐಎಎಸ್‌   ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ,  ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 080-22354929 md@bescom.co.in
8 ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ,ಐಎಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು( ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ), ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560009 080-22212343 director.ahr.kptcl@gmail.com
9 ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ತೇಲಿ ,ಐ.ಆರ್.‌ಎಸ್‌, ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು) , ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,ಬೆಂಗಳೂರು- 560 009 080-22213047 df@kptcl.com
10 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಕೆ.ಉದಯಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಸರಣ), ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 009 080-22229496 dt@kptcl.com
11 ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಆರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಎ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 9448073659 sangha659@gmail.com
12 ಶ್ರೀ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್.ಟಿ.ಎಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ,ಕ.ವಿ.ಮಂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಸಂಘ , ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು, ಆ.ರಾ.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009  080-22281049 kebea1963@gmail.com
 13 ಶ್ರೀಮತಿ. ರಮ್ಯ ಕಣ್ಣನ್, ಎಫ್‌ಸಿಎಸ್, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 009 (O) 080-22277396   (M)   9480815789 companysecretarykptcl1@gmail.com
14 ಶ್ರೀ ಟಿ.ರಾಮಾ ನಾಯ್ಕ  

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ವಕೀಲರು, 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಿಂಬಾಗ, ಚನ್ನಕೇಶವ ನಗರ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಶಿಮೊಗ್ಗ-577427

- tramanaik@gmail.com
15 ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಆರ್.ಮಾಕನೂರ್ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, #98, ಜಿ-4, ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ರಿಜೆನ್ಸಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್ ಲೇಔಟ್, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ- ಬೆಂಗಳೂರು

- prashant.makanur@gmail.com
16 ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಅಳಗವಾಡಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಹೊಸ ಓಣಿ, ಗುಲಗಂಜಿಕೊಪ್ಪ, ಧಾರವಾಡ

- mahadevalagwadi@gmail.com
17 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್‌ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, #103, 7ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಆರ್‌ ಮೂರ್ತಿ ರೋಡ್‌, ಶ್ರೀರಾಂಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560021

- banuprakashrocks@gmail.com
18 ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ರಾವ್‌ ಮೊಹರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, #80, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಲೇಔಟ್‌, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

-  bhavanimohre1476@gmail.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-04-2021 03:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ