ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕ್ರ.ಸಂ.   ಹೆಸರು  ವಿಳಾಸ 
 1 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ,ವಿಧಾನಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

 2 ಡಾ. ಎನ್.‌ ಮಂಜುಳಾ, ಐಎಎಸ್‌  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560009
 3 ಶ್ರೀ  ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್‌ , ಐಎಎಸ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ , ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
4 ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್‌, ಐಎಎಸ್‌

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

5 ಶ್ರೀ.ಐ.ಎಸ್.ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್‌, ಐಎಎಸ್

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ , ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

6 ಶ್ರೀ.ವಿ.ಪೊನ್ನುರಾಜ್,ಐಎಎಸ್‌

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಪಿಸಿಎಲ್, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ಆರ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 001

7 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಬಿ.ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ,ಐಎಎಸ್‌   ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ,  ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001
8 ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ,ಕ.ಆ.ಸೇ. ನಿರ್ದೇಶಕರು( ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ), ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560009
9 ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ತೇಲಿ ,ಐ.ಆರ್.‌ಎಸ್‌,

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು) , ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,ಬೆಂಗಳೂರು- 560 009

10 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಸಿದ್ದರಾಜು ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಸರಣ), ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 009
11 ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಆರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಎ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001
12 ಶ್ರೀ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್.ಟಿ.ಎಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ,ಕ.ವಿ.ಮಂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಸಂಘ , ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು, ಆ.ರಾ.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 
  ಶ್ರೀಮತಿ. ರಮ್ಯ ಕಣ್ಣನ್, ಎಫ್‌ಸಿಎಸ್, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 009

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-07-2020 11:12 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin