ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕ್ರ.ಸಂ.   ಹೆಸರು  ವಿಳಾಸ   ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು  ಇಮೇಲ್-ಐಡಿ
 1

ಶ್ರೀ. ವಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009

 ---  ---
 2 ಡಾ. ಎನ್.‌ ಮಂಜುಳಾ, ಐಎಎಸ್‌  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560009 080-22214342 md@kptcl.com
 3

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್  ಪ್ರಸಾದ್,  ಐಎಎಸ್‌

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ  ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ , ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 080-22033382 pscm.kar@gmail.com
4  ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕುಮಾರ್‌ ನಾಯಕ್, ಐಎಎಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 080-22034648 prs.energy@gmail.com
5 ಡಾ: ಏಕ್‍ರೂಪ್ ಕೌರ್, ಐಎಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆ ಮತ್ತು ಸಂ) ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ , ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 080-22353138 secybud-fd@karnataka.gov.in
6 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್‌ ಶ್ರೀಕರ್, ಐಎಎಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಪಿಸಿಎಲ್, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ಆರ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 001 080-22255606 mdkpcl@gmail.com
7 ಶ್ರೀ. ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಬೀಳಗಿ, ಐಎಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ, ಕೆ.ಆರ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 001 080-22354929  ---
8 ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ತೇಲಿ ,ಐ.ಆರ್.‌ಎಸ್‌, ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು) , ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,ಬೆಂಗಳೂರು- 560 009 080-22213047 df@kptcl.com
9 ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್ ಕರ್ಜಗಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು( ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ), ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560009 080-22212343 director.ahr.kptcl@gmail.com
10 ಶ್ರೀ.ಆರ್. ಜಯಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಸರಣ), ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 009 080-22229496 dt@kptcl.com
11 ಶ್ರೀ. ಆರ್.‌ ಹೆಚ್.‌ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಎ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001   sangha659@gmail.com
12 ಶ್ರೀ.ಕೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ,ಕ.ವಿ.ಮಂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಸಂಘ , ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು, ಆ.ರಾ.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009  080-22281049 kebea1963@gmail.com
 13 ಶ್ರೀಮತಿ. ರಮ್ಯ ಕಣ್ಣನ್, ಎಫ್‌ಸಿಎಸ್, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ‌, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 009 (O) 080-22277396   (M)   9480815789 companysecretarykptcl1@gmail.com
14 ಶ್ರೀ ಟಿ.ರಾಮಾ ನಾಯ್ಕ  

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ವಕೀಲರು, 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಿಂಬಾಗ, ಚನ್ನಕೇಶವ ನಗರ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಶಿಮೊಗ್ಗ-577427

- tramanaik@gmail.com
15 ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಆರ್.ಮಾಕನೂರ್ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, #98, ಜಿ-4, ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ರಿಜೆನ್ಸಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್ ಲೇಔಟ್, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ- ಬೆಂಗಳೂರು

- prashant.makanur@gmail.com
16 ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಅಳಗವಾಡಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಹೊಸ ಓಣಿ, ಗುಲಗಂಜಿಕೊಪ್ಪ, ಧಾರವಾಡ

- mahadevalagwadi@gmail.com
17 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್‌ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, #103, 7ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಆರ್‌ ಮೂರ್ತಿ ರೋಡ್‌, ಶ್ರೀರಾಂಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560021

- banuprakashrocks@gmail.com
18 ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ರಾವ್‌ ಮೊಹರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, #80, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಲೇಔಟ್‌, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

-  bhavanimohre1476@gmail.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-01-2023 12:41 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080