ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ” ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ (https://mahitikanaja.karnataka.gov.in)

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಡಿ ಜಿಐಎಸ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರ/ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ -3

ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಡಿ ಆನಂದರಾವ್‌ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಿಐಎಸ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರ/ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ/ಸಿ) , ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿ) ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೆ ದಿ: 14-03-2024 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ / ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಕುರಿತು

ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2022-23 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಎ.ಪಿ.ಆರ್) ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2023 ರ ಎಪಿಆರ್ ಗೆ ಕವಿನಿ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳಿಗೆ ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.

ಕವಿನಿ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2023 ರ ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅರ್ಜಿ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಇಚ್ಛಿತಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ (ಇಂಧನ ಭವನ) – ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (SEIAA) ರವರು ನೀಡಿರುವ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 06.12.2023

ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ (MCS) ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ರವರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆ-2003 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 62 ಮತ್ತು 64 ಹಾಗು ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಾಮವಳಿ 2020 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ರವರು ಪ್ರಸರಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಧಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ

ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ.

ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಇತರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ.

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2023-24 ಕ್ಕೆ ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕ-ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2021-22 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಎ.ಪಿ.ಆರ್)‌ - ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕ.ವಿ.ನಿ ಆಯೋಗವು ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ

ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್‌ ನ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕೊಟೇಷನ್ ನ ಆಹ್ವಾನ

ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯು 2022-23, 2023-24, ಮತ್ತು 2024-25 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಜಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅನುಸಾರ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಅಗತ್ಯತೆ , ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಅರ್ಜಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080